Zorla Çalıştırma

İş, özgür iradeyle seçilir: maddi borcun çalışarak ödenmesi ve kaçak işgücü de dahil olmak üzere kişi, zorlayarak veya zorunlu bırakılarak çalıştırılamaz.

Zorla Çalıştırma Tipleri:

 • Borçlandırma
   
 • Kişisel eşya, belge veya mal varlıklara el koyma
   
 • Zorla mesai yaptırma
   
 • Aile içinde zorla çalıştırma
   
 • Ödemenin sözleşme şartlarına göre yapılmaması

Ülkemizde “zorla çalıştırma” durumları görülmemekle birlikte bu konunun tespiti halinde yasal olarak cezai yaptırımlar vardır.