Temel Muamele ve Disiplin Kuralları

Temel Muamele ve Disiplin Kuralları

Temel Muamele; işe başlayan tüm işçilere (özellikle genç işçilere) arazinin koşulları anlatılmalı ve işbaşı eğitim verilmelidir.

Disiplin Kuralları; işverenler zihinsel veya fiziksel cebir, cinsel veya başka türde taciz veya herhangi bir türde fiziksel veya sözlü istismarda bulunmama veya bunlara müsamaha göstermemelidir.

İşverenler disiplin tedbirleri açısından şeffaf ve açık bir politikaya sahip olmalıdır ve bunu işçilere işe başlamadan önce bildirmelidir. Yani işverenler adil uyarı ilkelerine sahip olmalıdır. Yani çalışanlara bilgi vermeden disiplin tedbirlerini uygulamalarını beklemek adil değildir.

Her çalışan saygı ve onurla muamele görmelidir!

Disiplin uygulamaları için yasal bir düzenlemeden bahsedecek olursak; işveren ile işçi arasında imzalanacak sözleşmelere sözleşmenin fesih şartları kapsamında disiplin cezası gerektiren konulardan bahsedilebilir. Bir iş sahasında cinsel tacizle ilgili konularda işçiler sözleşmelerini tek taraflı fesh edebilirler.