Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Tarım işçilerinin bir araya gelerek birlikte hareket etmelerine ve taleplerini tek bir ağızdan dile getirmelerine imkân verecek örgütler ülkemizde yeterli sayıda bulunmamaktadır. Bu nedenle çiftçilerin ve tarım aracılarının (elçi, dayıbaşı, çavuş), tarım işçilerini motive etmeleri ve işçilerin örgütlenmeleri için gerekli zemini sağlamaları önerilmektedir; 

 • Küçük çiftlik sahipleri (icarcılar, ortakçılar ve diğer kategoriler de dahil olmak üzere) kendi çıkarlarını temsil eden örgütler kurma ve bu örgütleri geliştirme hakkına gönüllülük esasıyla sahiptir.
   
 • Tüm işçiler ve işverenler, örgüt kurma ve kendi seçtikleri örgütlere katılma, kendi tüzük ve kurallarını belirleme, temsilcilerini seçme ve kendi programlarını düzenleme hakkına sahiptir.
   
 • İşçiler ve işverenler toplu pazarlık hakkına sahiptir.
   
 • İşçiler, sendikalaşma karşıtı ayrımcılık korkusu duymadan bir sendikaya üye olma ve yasal sendika faaliyetleri yürütme hakkına sahiptir.
   
 • İşverenler, işçi temsilcileri için erişim ve makul tesisleri sağlamalıdır.

Tarım-İş Sendikası, Tarım-Orman İş Sendikası, Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği, Çiftçi sendikaları gibi bir takım yerel ve bölgesel tarım işçi kuruluşları mevcuttur. Çiftçiler tarım işçilerine yönelik (mevsimlik işçiler hariç) sendikalaşmayı teşvik edici ve kolaylaştırıcı uygun zemin hazırlamalıdır. Ayrıca işçiler sendikalaşmaları halinde disiplin uygulamaları ile ilgili yaptırıma maruz kalmayacakları konusunda çiftçi işverenler tarafından bilgilendirilmelidirler.