İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Pamuk arazilerinde "İş Sağlığı ve Güvenliği" ile ilgili gözlemlenen sorunlardan bazıları şöyledir; 

 • İşçiler için uygun dinlenme alanlarının (gölgelikler) bulunmaması
 • İşçilerin uzun süre güneşe maruz kalma
 • Eğilerek toplama sebebiyle iskelet hastalıkları 
 • İşçilerin traktör veya kamyon ile tarla ulaşımının sağlanması
 • Zirai ilaçlama yapan kişilerin kişisel koruyucu ekipman kullanılmaması
 • Zirai ilaçlama yapan kişilerin kimyasal ilaçlara maruz kalması
 • Zirai ilaçlama yapanların "ilaç operatörlüğü belgesi"nin olmaması
 • Kimyasalların depolanması ve bertarafı konularında üreticilerin ve işçilerin yeterli farkındalığının olmaması 

Çiftçiler, arazilerini bir işyeri kabul ederek meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı her türlü önlemi almak ile yükümlüdür. 

Bir işveren açısından işçilerin yaşayacağı kazaların ve meslek hastalıklarının doğuracağı süreçler ve genel maliyetler şöyledir; 

 • Meslek hastalığı veya iş kazası durumunda durumunda tazminat ödemeleri yapmak zorunda kalabilirsiniz,
 • Meslek hastalığı veya iş kazası olduğunda yeni işçi bulmanız zaman alabilir ve işbaşı eğitim maliyetlerine katlanmak zorunda kalabilirsiniz,
 • Kilit roldeki bir işçiniz meslek hastalığı veya iş kazası yaşadığı takdirde o işçi işten tamamen veya geçici olarak ayrılabilir ve yerine geçenler aynı şekilde verimli çalışmayabilir,
 • Yeni işe başlayan işçiler kaybettiğiniz işçi kadar araziye hakim olmadığı için tarımsal makinelere/ekipmanlara veya ürünlere zarar verebilir, bundan dolayı tamir-bakım maliyetleri ortaya çıkabilir, 
 • İş kazası idari olarak kayıtlara geçtiğinde olay yeri inceleme ve temizleme vb. idari maliyetler ortaya çıkacağından kamuya bir maliyet doğmaktadır,
 • Tarım işçilerinin, sosyal güvencesi olsun veya olmasın yaşadıkları iş kazaları ispat ettikleri takdirde çiftçiler ve tarım aracıları (yevmiyeli işçiler için) maddi ve manevi olarak sorumluluk altındadır,  
 • İş kazaları işverenin içinde yaşadığı toplumun gözünde imajını da zedeleyebilmektedir. 

Bir çiftçinin iş sağlığı ve güvenliğine gerekli önemi vererek tedbirleri alması, tüm bu maliyetlerle karşılaşmasının önüne geçebilir. Yani iş sağlığı ve güvenliği sistemi sonuç olarak maliyet önleyicidir!

Üreticiler, ne ekileceğini ve ne zaman ekileceğini planlar, hastalıklar ve ekin veya hayvanlardan elde edilecek verimi düşürecek diğer ihtimalleri değerlendirir, bu problemi kontrol eder, ne zaman hasat yapılacağına karar verir ve ürünlerin bozulmayacağı bir şekilde depolanmasına hususi gayret gösterirler. Ayrıca performanslarını değerlendirip ekim, dikim, toprak işleme, sulama, bitki besleme, budama, bitki koruma önlemlerinin alınması, hasat-harman gibi kültürel işlemler yürütür.

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi de aslında bundan farksızdır; üreticilerin, çalışanların, aile üyelerinin ve ziyaretçilerin veya iş için çalışma alanınıza giren diğer kişilerin, işyerinde güvenli olduğunu teyit edebilmek için yönetim yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır.