Saha Kolaylaştırıcıları

Saha Kolaylaştırıcıları

Ziraat odalarında, sivil toplum örgütlerinde, tarımsal danışmanlık şirketlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında danışmanlık hizmeti ve eğitim sağlayan kişiye verilen unvandır.

Saha kolaylaştırıcılığı “tarımsal danışman”dan daha kapsamlı bir tanımdır. Saha kolaylaştırıcılığı misyonunu genelde ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenleri üstlenmektedir.

Saha kolaylaştırıcısı sadece ürüne ve üretim tekniklerine ilişkin bilgiye sahip olmayıp, aynı zamanda çevresel etkilere, işçilerin çalışma ve istihdam koşullarına, toprak sağlığı ve su kullanımı gibi konulara da hakim olmalıdır.

Saha Kolaylaştırıcılarının Görevleri

 • Hedef gruplara (çiftçilere, işçilere ve tarım aracılarına) hayvansal ve bitkisel üretime dayalı sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgiyi vermek,
 • Üretim aşamalarında hedef gruplara bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Doğal kaynakların, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına hedef grupları ve ilgili kurumları bilgilendirmek,
 • Ürün ve hizmet pazarında başarı kazanmak adına hedef gruplara etkin bir şekilde yönlendirmelerde bulunmak,
 • Hedef grupların gelişim planlamalarını yapmak,
 • Tarımsal yatırımların ekonomik analizlerini yaparak çiftçileri yönlendirmek,
 • Alanı olan konularda eğitimler vermek,
 • Ölçeklendirilmiş şekilde (arazi ve bölgesel düzeylerde) performans ölçmek amacıyla veri tutmak ve bu verileri kayıt altına almak,
 • Pazar araştırması yaparak çiftçileri yeni girişimlerinde bilgilendirmek,
 • Tarımsal sorunların çözümü ve üretim verimliliğinin artırılması için teknikler geliştirmek,
 • Üretici örgütlenmesi alanında çalışmalar yürütmek,
 • Danışmanlık görevini yerine getirirken sesli, görüntülü ve basılı yayınlardan faydalanmak,
 • Ürün koruma uygulamalarının olumsuz etkilerini en aza indirmek,
 • Arazi değerlendirmesi yaparak teknik gereksinimleri tanımlamak,
 • Hedef gruplar için iş planlaması ve yasal konularda bilgilendirme yapmak,
 • Suyu etkin kullanmak ve suyun erişilebilirliğine önem vermek,
 • Toprak sağlığına önem vermek,
 • Ürün kalitesine önem vermek ve korumak,
 • Çocuk işçilik ile mücadele ve diğer ulusal hedeflere ulaşmada kurumların çalışmalarına katkı sağlamak,
 • İnsana yakışır iş uygulamalarını yaygınlaştırmak.

Saha Kolaylaştırıcılarının Nitelikleri

 • Bilgi iletişim teknolojileri konusunda yetkin,
 • Çalıştığı bölgedeki kurum ve kuruluşlara ilişkin yeterli bilgiye sahip,
 • Kurumlar ile arazi arasında kaliteli düzeyde işbirliği oluşturabilecek beceri ve bilgiye sahip,
 • Kendini sürekli geliştiren,
 • Öğretme yeteneğine ve esnek çalışma koşullarına sahip,
 • Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Lisesi, Meslek Liseleri ya da önlisans/lisans bölümü (Hayvansal Üretim Bölümü, Bitkisel Üretim Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü vb.) mezunu olmak,
 • Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi ve müşteri tabanının oluşturulması için pazarlama, müzakere ve danışmanlık becerileri göstermek,
 • Raporlama becerisine sahip; teknik verileri anlaşılır bir şekilde ifade edebilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Problemlere yenilikçi çözümler sunabilmek,
 • Detaylara önem veren ve sonuç odaklı çalışmak,
 • Mesleki gelişimine önem vermek.