Tarım İşçileri

Tarım İşçisi Kimdir?

Başkasının tarım alanında ekim, yetiştirme, ilaçlama, hasat gibi tarımsal üretimin herhangi bir aşamasında ücretli/yevmiyeli veya ayni ödeme karşılığında, sürekli ya da mevsimlik olarak çalışan kişidir.

Tarım arazilerinde çalışan işçi profilleri aşağıdaki gibidir;

  • Sürekli işçi: 12 ay olarak istihdam edilen işçiler (kahya, şoför)
  • Geçici işçi: 3-6 ay olarak istihdam edilen işçiler (sulama, ot temizleme, zirai ilaçlama)
  • Tarım Aracıları: işçilerin işe alım sürecinde, ulaşımlarında, çiftçilerle sözleşme müzakerelerinde ve işçileri ilgilendiren diğer konuların nihai çözümünde önemli rol oynayan ara yüzlerdir. Yöreye göre dayıbaşı, elçi veya çavuş olarak adlandırılmaktadırlar.
  • Mevsimlik işçi: günlük çalışan yevmiyeli işçiler
    • Gezici yevmiyeli: başka illerden çalışma alanının olduğu ile geçici olarak göç eden mevsimlik işçiler
    • Gezici olmayan yevmiyeli: il içerisinde bir lokasyondan başka lokasyona çalışmak üzere süreli yer değişimi yapan mevsimlik işçiler'dir.