Faydalanıcılar

Faydalanıcılar

“Türk Pamuk Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi – Şanlıurfa’da Pamuk Arazilerinde İnsana Yakışır İş Koşullarına Doğru Projesi”nin faydalanıcıları "tarımdaki işgücü"dür. 

Projemiz kapsamında "tarımdaki işgücü"nü 4 (dört) grupta ele almış bulunmaktayız;

1) Çiftçiler

2) Tarım İşçileri

3) Tarım Aracıları

4) Saha Kolaylaştırıcıları